ANF Radio

2022

The best rated top broadcast in Göteborg.

106.3 FM broadcasting

Radio Kian Iran


Schedule:

Monday to Friday

08:00 to 12:30

19:30 to 24:00

Saturdays

24:00 to 03:00


Host:

Kyumars Farhoumand

Studio:

+4631524114


Mobil:

+4676298 9199


Website:

www.kianiran.com

About Kian Iran (Svenska)

Kian Iran är en självständig organisation som har bildats utomlands efter den islamiska revolutionen. Vi finns i flera olika länder som Belgien, Danmark, Storbritannien, USA och Sverige(Göteborg). Vårt mål är att befria Iran och ta tillbaka demokratin ännu en gång, få landet på sina fötter och ge makt till folket. Vi tycker att den bästa tiden i Iran har varit under Shahanshah Ariamehr styre. Må hans fru, vår drottning Farah Diba leva ett långt liv och hennes förstfödda son Reza Pahlavi bli vår näste kung.

Vi i Kian Iran försöker att ge den sanna informationen till omvärlden om vad som pågår i Iran. Problemet i Iran är som ett virus och kan drabba även andra länder, därför måste vi stoppa det som pågår. Vi måste agera idag, imorgon är det försent.

Vi lever i en IT-värld och kan kommunicera med människor i omvärlden på flera olika sätt. Förr i tiden var det inte lika lätt och därför måste vi ta den chansen vi har innan det är försent.

Kian Iran är grundad i Sverige av general Farhoumand, en man som angagerar sig åt Iran och gör allt i sin makt för att Iran ska bli fri så fort så möjligt. General Farhoumand har gjort en hel del arbete och tjänade Iran som en riktig patriot med fullständig respekt för sin kung och den kungliga familjen.

Detta ledde till att han och även hans familj fick stora bekymmer och allvarliga problem när den islamiska regimen slog igenom.

Iran har blivit ett land utan lagar och folk har blivit faderlösa. Iran blev en krigszon under en lång tid när det blev krig mellan Iran och Irak och general Farhoumand var tvungen att lämna landet utan något val. Med sorg i hjärtat och hopp om att en dag åka tillbaka, kom han till Sverige. Här kunde han i alla fall skriva och berätta om sitt förflutna utan att utsätta sig själv och sin familj för fara. Kian Iran har som mål att med fredliga dialoger få andra länder att medverka i dess process, att först och främst rädda unga människor, speciellt studenterna i Iran. De är en stor grupp som varje dag blir misshandlade, gripna och fängslade för att de gjort motstånd och uppror mot det orättvisa systemet. Vi kämpar för humanitära rättigheter och för kvinnorna i Iran som inte har rättigheter över huvudtaget. Livet där är inte rättvis och om vi inte gör något för att förbättra den, vem ska då göra det istället?! Alla som har samma tro eller själva utsätts för orättvisa får gärna kontakta oss. Vi gör allt vi kan för att din röst ska blir hörd!

Vi in Kian Iran jobbar även med kulturella områden. Vi sänder även flera intressanta program på radio, där man bl.a. intervjuar artister och politiker. Självklart finns även musik och underhållning.

Ni är välkomna att kontakta oss via e-post såväl som telefon.

E-mail: kianiran5@yahoo.com
Tel: 0046-31-52 41 14 ,0046-31-71 33 471
Tel Mobil: 0762-98 91 99

About Kian Iran (English)

Kian Iran is an independent organization and was established abroad after the Islamic revolution. We are existing in several countries such as, Belgium, Denmark, Great Britain, the US and Sweden (Gotheburg). Our goal is to free Iran and establish democratic regime, also to make the country strong and give the power to people. We believe that the best period of time in Iran was during Shahanshah Ariamehr kingdom. With hope for his wife, our queen Farah Diba, to have a long life and her first born son Reza Pahlavi to be our next king,

We in Kian Iran are trying to send the true information worldwide about the happenings in Iran. The problem in Iran is like a virus which also can affect othe countries, therefore we must stop what is happening in Iran. We need to act today, tomorrow is too late.

We are leaving in IT world today and can communicate with people in other countries in many different ways. In previous times the communication was not as easy and we should take advantage of this availability.

Kian Iran was established in Sweden by colonel Farhoumand, a man who is committed to Iranand does everything in his power for Iran to become free as soon as possible. Colonel Farhoumand has definitely served his country as a true patriot with fully respect and honor for his king and the royal family.

Because of his services, colonel Farhoumand and his family experienced serious problems at the time when the Islamic regime received the power.

Iran is now a country without any rules and people being fatherless. Iran become a war zone during a long period of time when the Iran-Irak war started and colonel Farhoumand was forced to leave the country with no choice. With great sorrow in his heart and hope to some day return, he came to Sweden. At least he could write and tell about his past here without putting himself and his family in any danger. Kian Iran has put its goal to via peaceful dialogs have other countries to participate in this process, firstly save young people, specially students in Iran. Thery are a large group and are being assaulted, taken to the custody and then prisoners because they disagree with the current government. We are also working for human rights for woman in Iran who have no rights what so ever. The life there is not fair and if we do not do anything to improve the situation, who will be doing it? Anyone with the same belief or if you are being treated unfairly are welcome to contact us. We will do our best for your voice to be heard!

We in Kian Iran are also working within the cultural areas. Also, we are sending a number of interesting programs via radio, and we do interviews with artists and politicians. Of course we have music and entertainment as well.

You are welcome to contact us by e-mail or phone.

E-mail: kianiran5@yahoo.com
Phone: 0046 – 31 – 52 41 14, 0046 – 31 – 71 33 471
Mobile: 0762 – 98 91 99

Radio Panamericana


On Air:

Saturdays
12:00 to 18:00


Hosts:

César RE Drust

Beatriz Leiva


Website:

www.radiopanamericanafm.com

Radio Eritreanska


On Air:

Saturday


Chairman:

Alem Zomo


Host:

Samson


Address:

Ungdoms center Tara 72


Mobile:

Alem: +46737765688

Radio Sur


On Air:

Sundays

12:00 to 18:00


Host:

Jose Teran

Studio:

+46317134058


Mobil:

+46707993318


E-mail:

radiosur@yahoo.es


Website:

www.radiosur.se

on the radio

Just turn on your home radio and turn the knob to find, FM 102.6 MHz in Göteborg. We’re all set, you are listening to A.N.F. now!

On Your Smartphone

Just grab your phone, and open up a browser! type in www.anfradio.com! Click on the play button, and there you go. You are now hearing one of our professional hosts. Have fun!…

in The car

Really? Don’t you know it’s the same as a regular radio? find 106.3 and boom…

Contact

Address

Hisings Backa , Göteborg

Västra Götaland

Contact

info@andradio.com

Opening Hours:

24/7

Listen Live!